Online näitus Võte / online exhibition Take. Võtmisest Olustveres. Klaasiahjust pilve.
Õrnema soo esindajate, maskuliinse klaasipuhumise ja androgüünse digimaailma kokkumäng. Olustvere Mõisa Klaasikojast World Wide Webi.

Külastajatele on avatud online näitus Võte / Online exhibition Take can be visited


Näituse kujundus ja teostus: Kati Kerstna / Muusika: Valev Sein
Design and production of the exhibition: Kati Kerstna / Music: Valev Sein

Sügiskuu viimasel kahel nädalal toimus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli klaasikojas täiendkursuse raames klaasipuhumise, tööde viimistlemise ning esitlemise workshop “Klaasist käsitöötoodete disainimine, valmistamine ja nende turundamine sotsiaalmeedias”. Workshopi käigus valminud tööd avanevad virtuaalnäitusel, kus iga autor oma klaasesemeid presenteerib.
Klaasi töötlemine oma keerukuses on põnev väljakutse, kuid sageli veelgi keerulisem on klaasi sära, värvi ja läbipaistvust autentsel kujul läbi meedia esitleda. Workshopi tulemusena valmis veebinäitus, mis võimaldab piiramatul publikul tulemusi näha. 

Oluline on võte.
– Klaasi võtmine. Võtta tuleb õiges koguses, õigel hetkel ja temperatuuril.
– Kaamera võte. Võtet saab üles võtta.
– Kokkuvõte. Veebinäitus, kui suur värviline unenägu – kuum ja võetud.

Näitusel osalevad kunstnikud: Kairi Orgusaar, Kersti Keva, Malle Hallimäe, Kaja Hiis-Rinne, Kati Kerstna, Kalli Sein, Katrin Kirsipuu, Helen Maasik, Piret Uibotalu.

Juhendajad: Eili Soon, Raahel Apsalon, Sandra Urvak

__________________________

An interplay of gentler sex, masculine glassblowing and androgynous digital word. From the Glass Workshop of Olustvere Manor to the World Wide Web.

In the last two weeks of autumn, a glass blowing, finishing and presenting workshop “Designing, Manufacturing and Marketing of Glass Handicraft Products on Social Media” took place within the framework of the refresher course of Olustvere School of Service and Rural Economics.The exhibits completed during the workshop will open in a virtual exhibition, where each author will present his or her glass objects. Glass processing in all its complexity is an exciting challenge, but it is often even more difficult to present the brilliance, color and transparency of glass authentically on media. As a result of the workshop, an online exhibition was completed, which allows an unlimited audience to see the results.

The take is important
– Taking the glass. The right amount at the right moment and at the right temperature must be taken.
– Camera shot. The shot can be taken.
– Summary. Online exhibition as a big colorful dream – hot and taken.

Artists participating in the exhibition: Kairi Orgusaar, Kersti Keva, Malle Hallimäe, Kaja Hiis-Rinne, Kati Kerstna, Kalli Sein, Katrin Kirsipuu, Helen Maasik, Piret Uibotalu

Supervisors: Eili Soon, Raahel Apsalon, Sandra Urvak